Welkom op jouw Content Marketing Stresstest!

a-b-testBinnen 10 minuten weet jij hoe het met de content marketing
binnen jouw organisatie gesteld is!

 

 

Bij sommige vragen staat een 'Aanwijzing'. Bij muis-over zie je een toelichting op de vraag.

 

Let op: om terug te gaan naar de vorige vraag, niet de 'back' en 'forward' knoppen van de browser gebruiken, maar gebruik de '' en '' knoppen onderaan de pagina om te navigeren. (Als je de browser knoppen gebruikt ga je terug naar de eerste vraag en verlies je alle gegeven antwoorden.)

 

Jouw testresultaten worden direct na afronding van de test per email naar je toegestuurd.

 

Wij wensen je veel succes!

1) Hoeveel jaar is jouw organisatie al actief met content marketing?
2) Welke doelen zijn in jouw organisatie voor content marketing gedefinieerd?
(meerdere antwoorden mogelijk)

3) Is er in jouw organisatie voor content marketing een strategie ontwikkeld?
4) Zijn er nog andere strategieën uitgewerkt behorend bij de content marketing doelen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
VOORTGANG
5) Toegevoegde waarde en resultaat voor de doelgroep staan centraal in iedere content marketing activiteit. Dit wordt vastgelegd in een content marketing mission statement. Bestaat er in jouw organisatie een content marketing mission statement?
Aanwijzing

6) Relevante content is een voorwaarde voor succes. Door een content sweetspot te ontwikkelen wordt duidelijk wat wel en wat niet relevant is voor de doelgroep. Is er in jouw organisatie een content sweetspot ontwikkeld?
Aanwijzing

7) Kennis van je prospects en klanten/leden/deelnemers is bepalend voor content marketing. Zijn deze in jouw organisatie uitgewerkt tot persona's waarin hun on- en offline gedrag is uitgeschreven en in een document vastgelegd?
VOORTGANG
8) Klanten bewandelen een bepaald pad en komen zo op verschillende momenten in contact met jouw merk/organisatie. Zijn deze klantreizen, customer en/of buyer journeys uitgewerkt?
Aanwijzing

9) Wordt er door jouw organisatie gestuurd op een ROI (Return on Investment) met betrekking tot content marketing?
10) Content moet aan allerlei (huis)stijl- en publicatieregels voldoen. Om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van deze regels, worden deze vastgelegd in een content style guide. Is er voor jouw organisatie een content style guide opgesteld?
VOORTGANG
11) Contentbriefings besparen veel tijd en teleurstellingen. Wordt er in jouw organisatie voor iedere contentpublicatie een briefing geschreven?
12) Vaak zijn er verschillende mensen betrokken bij een contentproductie. Informatie delen is dan belangrijk. Wordt er in jouw organisatie met één of meer project management systemen gewerkt zodat betrokkenen de content productie 24/7 kunnen volgen?
13) Inzicht in de geplande contentproducties is belangrijk en publicatiedata zijn heilig. Een contentkalender is het instrument waarin het productieschema is weergegeven. Wordt er in jouw organisatie met een contentkalender gewerkt door alle teamleden?
VOORTGANG
14) Content maak je altijd voor een bepaalde doelgroep met een bepaald doel. Wordt dit voor iedere contentpublicatie duidelijk omschreven in de briefing?
15) Content moet online via zoekmachines makkelijk gevonden worden. Wordt ieder stuk content op SEO afgestemd en gecontroleerd?
16) In iedere organisatie is heel veel informatie en zijn er tal van mooie verhalen te vinden. Helaas is dit niet altijd bekend bij het content marketing team. Een content audit biedt uitkomst. Is er wel eens een content audit gedaan in jouw organisatie?
Aanwijzing

VOORTGANG
17) Content verpakt in een echt verhaal beklijft veel beter dan 'droge' informatie. Wordt er door het contentteam aan storyfinding gedaan?
(meerdere antwoorden mogelijk)
18) Het succes van je content marketing is voor een belangrijk deel afhankelijk van regelmatig contact leggen met je doelgroep. We noemen dit content ritme. Wat is het content ritme in jouw organisatie?
19) Mensen zijn, of we dat nu willen of niet, gewoontedieren. Content marketeers spelen daarop in door op vaste momenten (dag en tijdstip) content te publiceen. Doet jouw organisatie dit ook?
VOORTGANG
20) Bereik en bekendheid onder je doelgroep komt niet vanzelf. Daarin moet je investeren. Dat kan betaald en onbetaald (organisch). Maar wat je ook doet, er is een plan voor nodig. Werkt jouw organisatie met een mediaplan voor de promotie van de content?
21) Is er een budget voor promotie van de content en wat is de hoogte daarvan?
22) Je wilt dat je content goed vindbaar is voor zoekmachines. Dat doe je door gebruik te maken van bepaalde sleutelwoorden. Werkt jouw organisatie met een SEO checklist met keywords?
VOORTGANG
23) Een goede manier van (gratis) promotie en extra bereik is om andere sites jouw content te laten plaatsen of naar jouw content te laten linken. Wordt dit in jouw organisatie actief gedaan?
24) Influencers zijn belangrijk in de promotie en bereik van je content. Wordt er gebruik gemaakt van social influencers?
25) Het is veel waard als je weet wat je prospects en klanten/leden/deelnemers denken. Via social media kun je daar een idee van krijgen. Worden doelgroepen en hun activiteiten actief gevolgd op social kanalen?
VOORTGANG
26) Zijn key players in jouw organisatie actief betrokken bij gesprekken en discussies op social kanalen die relevant zijn voor de organisatie?
27) Welke kanalen worden o.a. ingezet voor de niet-betaalde content promotie?
(meerdere antwoorden mogelijk)

28) Welke kanalen worden o.a. ingezet voor de betaalde content promotie?
(meerdere antwoorden mogelijk)

VOORTGANG
29) Welke van de volgende doelen worden er gemeten?
(meerdere antwoorden mogelijk)

30) Wordt met enige regelmaat gemeten of deze doelen worden gehaald? (maandelijks of vaker)
31) Vaak wil je dat je doelgroep n.a.v. de content een bepaalde actie gaat doen. Worden er acties (CTA: Calls To Action) per content stuk bepaald en gemeten?
VOORTGANG
32) Worden de resultaten van de content stukken geëvalueerd en waar nodig bijgesteld?
Aanwijzing

33) Wordt het aantal abonnees op de content/nieuwsbrieven etc. gemeten en afgezet tegen de doelstelling?
34) Vaak is het lastig om er achter te komen wat wel en niet werkt voor jouw doelgroep. Een goede methode is a/b-testen. Worden er a/b-testen uitgevoerd door jouw organisatie?
Aanwijzing

VOORTGANG
35) Een manier om achter het effect van je content marketing te komen is het meten van engagement of salesgroei van degenen (prospects en klanten) die meedoen aan een content programma versus degenen die niet hieraan meedoen. Wordt dit in jouw organisatie gemeten?
36) Worden conversaties rondom content gevolgd, en zo ja, worden deze conversaties ook geanalyseerd? (Denk aan reputatie, merkbeleving en activiteiten van de doelgroep)
37) Wordt er onderzoek uitgevoerd of de content het gewenste effect bij de doelgroep teweeg brengt?
VOORTGANG
38) Wordt er gebruik gemaakt van een dashboard waar de doelen en KPI's gevolgd kunnen worden?
39) Is duidelijk wat de kosten zijn van de productie, promotie en distributie per content-item (blog, video, socialpost, nieuwsbrief etc)
40) Welke van de volgende rollen bestaan er in het content marketing team?
(meerdere antwoorden mogelijk)

VOORTGANG
41) Zijn de functies, taken verantwoordelijkheden en bevoegden voor iedereen in de organisatie duidelijk?
42) Worden de resultaten gedeeld met het team?
43) Werkt het content marketing team samen met een of meer van de volgende teams?
(meerdere antwoorden mogelijk)

VOORTGANG
44) Indien leadgeneratie een doelstelling is, wordt die dan overgedragen aan sales?
45) Werkt het content marketing team volgens de agile/scrum methode.
Aanwijzing


Nu volgen nog een aantal vragen over jouw organisatie..

VOORTGANG
46) Welke type organisatie ben je?
47) Wat is de omvang van je organisatie?
48) In welke sector is je organisatie actief?
VOORTGANG
49) Wat is jouw functienaam?
50) Ben je budgetverantwoordelijk?
Voorwaarden

Voornaam & Achternaam

Bedrijf

Emailadres

Telefoonnummmer